Panels

Golden Rose organiseert panels die voornamelijk handelen over verbondenheid, cultuur en opvoeding. Dit allemaal niet met de bedoeling om tot een oordeel te komen maar eerder om de maatschappij te verlichten en tevens om de verschillende benaderingen en opvattingen te entameren. Op het einde van elke panel krijgen de deelnemers de kans om in een gezellige sfeer, vragen te stellen aan de woordvoerders. De getrokken conclusies worden in de vorm van verslagen ter visie gelegd.

Conferenties

Golden Rose wenst een actieve rol te spelen bij de bewustwording van de bevolking over de probleemstellingen in verband met opvoeding, maatschappij, familie en de functies die de vrouw vervult. Zij beoogt dit doel o.m. te bereiken door conferenties te houden, waarbij deze thema’s door specialisten behandeld worden.

Seminaries

Tijdens de seminaries van Golden Rose worden onderwerpen zoals gezondheid, opvoeding en cultuur besproken met de bedoeling om gedetailleerde informatie over te dragen aan de deelnemers. Deze seminaries vinden meestal plaats in onze eigen lokalen.

Buiten de maandelijkse seminaries waarbij de behandelde onderwerpen uiteengezet worden door vakkundige specialisten, organiseert men ook nog een reeks van seminaries in de vorm van een opeenvolging van toespraken die gedurende een maand eenzelfde kwestie aansnijden. De toespraken vinden plaats elke maandag na de brunch.

Lessen

Een van de doelstellingen van Golden Rose is het opdrijven van de competenties en vaardigheden van haar leden zodoende hen meer zelfstandigheid te bieden. Vandaar dat er een reeks van cursussen wordt georganiseerd die deze doelstellingen trachten na te streven.

De cursussen worden gegeven door vakbekwame leraren en vinden plaats in onze eigen lokalen.

Multiculturele Activiteiten

Golden Rose organiseert regelmatig activiteiten die een bron van culturele uitwisseling vormen. Hieronder vallen ook culturele avonden waarbij de verschillende Brusselse bevolkingsgroepen voorgesteld worden.

Zo worden ook verschillende culturele verenigingen in ontvangst genomen opdat zij hun eigen cultuur kunnen voorstellen. Op die manier wordt aan onze leden de mogelijkheid verleend om kennis te vergaren over de betrokken culturen.

Bij dezelfde gelegenheid krijgen de leden van verschillende culturele gemeenschappen de kans om elkaar te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie.

Excursies

Golden Rose organiseert elke maand binnen- of buitenlandse excursies tijdens dewelke historische en culturele plaatsen bezocht worden.

Een city-trip neemt een hele dag in, terwijl de meest omvangrijke excursies 3 à 5 dagen duren. Vervoers- en gidskosten, maaltijden, ingangskosten voor musea en andere activiteiten zijn inbegrepen in het gevraagde bedrag.

Sociale verantwoordelijkheidsprojecten

Bezorgd om problemen die de mensheid treffen, zowel in het eigen milieu als in de indirecte omgeving, onderneemt Golden Rose sociale verantwoordelijkheidsprojecten om haar leden op dit vlak te sensibiliseren en te mobiliseren. Milieu, armoede, natuurrampen, gezondheid, opvoeding en duurzame ontwikkeling zijn de items waarin de vereniging projecten onderneemt, of alleszins wenst te ondernemen.

Brunches

In de receptiezaal worden er elke maandag en zaterdag tussen 10u00 en 12u00 brunches georganiseerd. De menu’s zijn rijk aan variatie en bieden tot 20 verschillende keuzes aan waardoor deze ontmoetings – en uitwisselingsmomenten omgezet worden in een echt smaakfestijn.

Bijna elke maandag worden de brunches gevolgd door seminaries waarbij men onderwerpen behandelt zoals gezondheid, opvoeding en cultuur.