Golden Rose

Golden Rose die in werking is sinds april 2009, is een vereniging die gesticht werd door een samenwerkingsverband van 18 oprichters en telt vandaag 220 actieve leden. Golden Rose heeft al snel een plaats ingenomen tussen de vele verenigingen en burgerlijke organisaties dankzij haar veelvuldige werkzaamheden en programma’s. Met een brede waaier aan activiteiten, richt Golden Rose zich aan iedere burger.

Visie en doelstellingen

Op de vraag « Welke positie neemt de vrouw in de samenleving in? », is het antwoord van Golden Rose als volgt: “De vrouw is het centrum van de samenleving”. Zij stelt zich niet enkel tevreden door deze vraag slechts te beantwoorden, maar organiseert daarenboven activiteiten die deze opvatting ondersteunen.

De vereniging Golden Rose focust zich in het bijzonder op ‘de rol van de vrouw in de maatschappij’ inclusief haar rol in de domeinen zoals culturele integratie en sociale cohesie en haar deelname aan de burgerlijke samenleving.

Golden Rose werd bijgevolg in het leven geroepen :

  • Om voldoening te bezorgen aan deze maatschappelijke tekorten en tevens het sociale, persoonlijke en professionele welslagen van de vrouw aan te vuren met behulp van opvoeding, persoonlijke ontwikkeling en eendrachtigheid door samenkomst.
  • Om het zelfstandigheidsgevoel van de vrouw op te wekken en een actieve deelname aan het sociale leven te stimuleren door haar aan te moedigen bij haar studies, te steunen doorheen haar carrière, gelegenheden te creëren waarbij zij de kans krijgt zich uit te drukken, de taken die zij vervult te waarderen en door haar de nodige instrumenten te bezorgen om haar persoonlijke projecten te doen realiseren.
  • Om de vrouwen binnen iedere leeftijdsgroep en sociaal niveau de toegang te verlenen tot een continue vorming.
  • Om het actief burgerschap en de burgerlijke aansprakelijkheid te bevorderen.

En dusdanig de gewenste en welverdiende postitie van de vrouw helpen te bemachtigen.

De Raad van Bestuur van Golden Rose is samensgesteld uit vrouwen die verschillende maatschappijfuncties uitoefenen. Op die manier bezorgen zij aan de vereniging een gediversifieerd karakter, rijk aan ideeën.

In tegenstelling tot andere vrouwenverenigingen leunt Golden Rose zich evenzeer voor de ondersteuning van mannen, met wie men gemengde activiteiten organiseert. Het is immers van cruciaal belang dat vrouwen en mannen samen optreden om het maatschappelijk welzijn te bewerkstelligen.

Om te slagen in het realiseren van de genoemde doelstellingen worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder panels, conferenties en seminaries, cursussen, workshops, excursies, brunches en multiculturele activiteiten. Daarnaast biedt men consultancy diensten rond opvoedkunde, rechten, onderwijs, gezondheid en beroepscarrières om de particuliere ontwikkeling van de vrouw te begunstigen.

Golden Rose handelt naar het bewustzijn dat deze activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het vreedzaam samenleven; vooral in een kosmopolitische stad als Brussel waar verschillende culturen samenkomen.